امنیت کالای شما اولویت کاری ماست

💎یکی از دل نگرانی های واردکنندگان کالا نبود حس امنیت در زمان ترخیص کالا میباشد. 💎گروه بازرگانی عظیمی با انجام فرایند ترخیص بصورت تخصصی حفظ امنیت کالا را اولویت تضمین شده ی کار خود میداند. 💎امنیت در کار تخصصی از زمان اظهار, ارزش گذاری, تعیین...

ابلاغیه ۱۶ بندی برای ترخیص سریع کالاهای اساسی در حد اقل زمان ممکن

👇💥👇 این ابلاغیه جدا از بندهایی همچون مسئولیت حسن اجرا و مواردی از این دست، دارای ۱۰ بند مهم و اجرایی به شرح ذیل است: ۱_ پذیرش انبارهای مورد تایید کارگروه تنظیم بازار به عنوان انبارهای اختصاصی گمرک ۲_ پذیرش پیش اظهاری کالاهای اساسی توسط...