جزئیات مصوبه شش بندی مرتبط با ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه

1- گمرک مکلف است نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است، با اعلام اولویت #وزارت_صنعت، معدن و تجارت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. ویرایش #ثبت_سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت. همچنین انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد.
🔷
2- گمرک مکلف است نسبت به اجرای تصمیمات دفتر مقررات واردات و صادرات صمت اقدام نماید
🔷
3- این تصمیمات شامل مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری نخواهد بود.
🔷
4- #بانک_مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری #واردات_در_مقابل_صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.
🔷
5- بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید.
🔷
6- بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *